Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Gelnica

31 627
Počet obyvateľov
13,12%
Miera nezamest.
n/a
Schválený akčný plán
n/a
Pracovné miesta
n/a
Odhadovaný rozpočet

Okres Gelnica sa stal v poradí trinástym okresom, ktorý pribudol do programu rozvoja najmenej rozvinutých okresov, pre ktoré platí zvýhodnený režim s cieľom znižovania rozdielov medzi jednotlivými okresmi Slovenska. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ho zaradilo do zoznamu najmenej rozvinutých okresov s platnosťou od 30.6.2017.

Prvé stretnutie pracovnej skupiny za účelom tvorby Akčného plánu pre okres Gelnica sa konalo 11. júla 2017. Akčný plán má byť predložený vláde do konca marca 2018, pre okres Gelnica však už začali platiť mnohé nástroje pre najmenej rozvinuté okresy, ako napr. investičné stimuly a zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych investičných fondov.

Zvýhodnenia, ktoré pre okres Gelnica vyplývajú z jeho zaradenia medzi NRO, sa v rámci opatrení smerujúcich k zníženiu miery nezamestnanosti  budú popri podpore tvorby pracovných miest sústrediť aj na úzko súvisiacu podporu vzdelávania, podnikania, pôdohospodárstva a cestovného ruchu.

Fotogaléria

Aktuality z okresu Gelnica

Veľký Krtíš
Lučenec
Poltár
Rimavská Sobota
Revúca
Gelnica
26.9.2017
Po septembrových stretnutiach k akčným plánom v najmenej rozvinutých okresoch na východnom Slovensku pokračuje splnomocnenec vlády pre podporu NRO v októbri stretnutiami s rozvojovými radami, žiadateľmi o regionálny príspevok a NFP z EŠIF, zástupcami samospráv, miestnymi podnikateľmi, predstaviteľmi Centier podpory regionálneho rozvoja, MAS a ďalšími subjektmi v okresoch: Veľký Krtíš Lučenec Poltár Rimavská Sobota Revúca Gelnica Cieľom stretnutí, ktoré sa...
Gelnica
15.9.2017
Okres Gelnica sa výškou evidovanej nezamestnanosti z júna 2017 automaticky stal najmenej rozvinutým okresom, ktorý má 9 mesiacov na to, aby pripravil akčný plán so všetkými jeho opatreniami. 7. septembra 2017 sa na stretnutí pre oblasť zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít s expertkami Katarínou Smatanovou a Zuzanou Kumanovou v Gelnici riešili predovšetkým najpálčivejšie problémy obcí okresu: problém bývania, nejasnej zodpovednosti za riešenie...
Gelnica
19.7.2017
Máme za sebou prvé stretnutie pracovnej skupiny na tvorbu Akčného plánu pre okresy Košice – okolie a okres Gelnica. Spolu s expertmi na túto oblasť sme navštívili aj obec Kechnec. Spolupráca na tvorbe akčného plánu sa teda začína dnešným dňom. Tešíme sa na podobné stretnutie v mestách Bardejov, Snina a Medzilaborce, ktoré sa uskutočnia v najbližších týždňoch. Ďakujeme VÚC Košice za pomoc pri organizácií a všetkým ktorí sa zúčastnili!